Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica - Escuela de Aprendices SEAT

Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Programa de formació professional en alternancia basat en el Sistema de Formació Dual alemany, durant 3 anys amb un total de 4.952 horas.

Sortides professionals

 • Tècnics en mecànica.
 • Encarregat d’instalacions de processament de metalls.
 • Encarregat d’operadors de màquinas per treballar metalls.
 • Encarregat de muntadors.
 • Programador de CNC.
 • Programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.
 • Programador de la producció.

Contingut del  programa

Contingut curricular de formació reglada, 1.650 hores distribuides al llarg de 3 anys:

 • Interpretació i representació gràfica
 • Definició de processos de mecanització, conformat i muntaje.
 • Mecanització per control numéric
 • Fabricació assistida per ordinador
 • Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica
 • Programació de la producció
 • Execució de processos de fabricació
 • Materials
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental
 • Verificació de productes
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)
 • Projecte de fabricació de productes mecànics

Formación continua

A lo largo de los tres cursos, se realizarán 1.212 horas de formación continua con la finalidad de conseguir una especialización debido a la demanda de conocimientos de la empresa.

Prácticas laborales

2.090 horas de prácticas laborales en nuestras Plantas de Martorell, Zona Franca o del Prat del Llobregat.

Observacions

 • Contracte per a la Formació i l’aprenentatge amb una durada de 3 anys i remuneració econòmica establerta d’acord amb el conveni laboral de SEAT.
 • Horari de 7:00 a 15:00h

Compared Auto (0) ×

Compare