Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial - Escuela de Aprendices SEAT

Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial

Programa de formació professional en alternancia basat en el Sistema de Formació Dual alemany, durant 3 anys amb un total de 4.952 horas.

Sortides professionals

 • Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment d’instalacions de maquinària i equip industrial.
 • Cap d’equip de muntadors d’instalacions de maquinària i equips industrials.
 • Cap d’equip de mantenidors d’instalacions de maquinària i equips industrials.

Contingut del  programa

Contingut curricular de formació reglada, 1.650 hores distribuides al llarg de 3 anys:

 • Sistemes mecànics
 • Sistemes hidràulics i pneumàtics
 • Sistemes elèctrics i electrónics
 • Elements de màquines
 • Processos de fabricació
 • Representación gráfica de sistemas mecatrónicos
 • Configuración de sistemas mecatrónicos
 • Procesos y gestión de sistemas de mantenimiento y calidad
 • Integración de sistemas
 • Simulació de sistemes mecatrònics
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)
 • Projecte de mecatrònica industrial

Formació continua

Al llarg dels tres cursos, es realitzaran 1.062 hores de formació continua amb la finalitat d’aconseguir una especialització degut a la alta demanda de coneixements de l’empresa.

Pràctiques laborals

2.240 hores de pràctiques laborals a les nostres Plantes de Martorell, Zona Franca o del Prat del Llobregat.

Observacions

 • Contracte per a la Formació i el aprenentatge amb una durada de 3 anys i remuneració econòmica establerta d’acord amb el conveni laboral de SEAT.
 • Horari de 7:00 a 15:00h

Compared Auto (0) ×

Compare