Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial - Escuela de Aprendices SEAT

Tècnic Superior en Automatització y Robòtica Industrial

Programa de formació professional en alternància basat en el Sistema de Formació Dual alemany, durant 3 anys amb un total de 4.952 hores.

Sortides professionals

 • Cap d’equip de supervisió de muntatje i de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.
 • Cap d’equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control i  de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en diseny de sistemes de control elèctric.
 • Disenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

Contingut del  programa

Contingut curricular de formació reglada, 1.650 hores distribuides al llarg de 3 anys:

 • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
 • Sistemes seqüencials programables
 • Sistemes de mesura i regulació
 • Sistemes de potència
 • Documentació tècnica en automatització y robòtica industrial
 • Sistemes programables avançats
 • Robòtica industrial
 • Comunicacions industrials
 • Integració de sistemes d’automatització
 • Informàtica industrial
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)
 • Projecte d’automatizació i robòtica industrial

Formació continua

Al llarg dels tres cursos, es realitzaran 1.138 hores de formació continua amb la finalitat d’aconseguir una especialització degut a la alta demanda de coneixements de l’empresa.

Pràctiques laborals

2.164 hores de pràctiques laborals a les nostres Plantes de Martorell, Zona Franca o del Prat del Llobregat.

Observacions

 • Contracte per a la Formació i l’aprenenetatge amb una durada de 3 anys i remuneració econòmica establerta d’acord amb el conveni laboral de SEAT.
 • Horari de 7:00 a 15:00h

Compared Auto (0) ×

Compare