Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial

Aquest cicle capacita per a configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com a planificar, supervisar i/o executar el seu muntatge i manteniment, seguint protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial

Aquest cicle proporciona els coneixements necessaris per a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques a mida, regulació i control dels processos en sistemes industrials, així com a supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en xarxa dels sistemes esmentats, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Aquest cicle capacita per a planificar, programar i controlar la fabricació per mecanitzat i muntatge de béns d’equip, partint de la documentació del procés i de les especificacions dels productes a fabricar, asegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com per a la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Tècnic Superior en Automoció

Aquests estudis capaciten per organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant averies en casos complexos, i garantint el compliment de les especficacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

EL NOSTRE OBJECTIU

Aconseguir un nivell òptim de qualificació i integració dels aprenents a l’empresa, a través de la implantació d’un programa que permeti simultaniejar la seva formació amb l’actividad profesional, en un lloc de treball de la seva especialitat, realitzant pràctiques productives a l’empresa.

LA NOSTRA OFERTA

Programa de formació professional d’alternancia basat en el sistema de Formació Dual alemany, durant tres anys amb un total de 4.952 hores:

  • Cicle Formatiu Profesional Superior de la especialitat escollida (1.650 hores distribuides al llarg de 3 anys).
  • Formació Continuada d’especialització (més de 1.000 hores distribuides al llarg de 3 anys).
  • Pràctiques laborals a les nostres plantes de Martorell, Zona Franca o el Prat de Llobregat (més de 2.000 hores).
  • Calendari laboral de SEAT, amb jornada de 8 hores, durant els 3 anys.
  • Contracte per a la Formació i el Aprenentatge, amb remuneració establerta i duració de 3 anys.

Organització del Programa d’acord amb la Resolució ENS/1204/2012, d’organització de la formació professional inicial, aprobat pel Departament d’Ensenyament.

REQUISITS

  • Joves, entre 18 i 21 anys.
  • Acreditar la situació acadèmica personal que permeti l’accès al CFPS.
  • Tenir un bon expedient acadèmic.
  • Places limitades. Accès per procès de selecció.

Més informació…

Subscriu-te al nostre blog i rebràs una notificació periòdica al teu mail.

Compared Auto (0) ×

Compare